Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Závěrečné zkoušky – náhradní a opravné termíny – prosinec 2014

Třída – obor Písemná zkouška Praktická zkouška z odborného výcviku Ústní zkouška
3B – OB, SM 2. 12. 2014 3.–4. 12. 2014 11. 12. 2014
3C – EMZP 2. 12. 2014 3.–4. 12. 2014 11. 12. 2014
ZC – OB, Ná, SM 2. 12. 2014 3.–4. 12. 2014 11. 12. 2014

Zahájení jednotlivých částí ZZ:

  • Písemná – 7:30 hodin
  • Praktická – 7:00 hodin
  • Ústní – 7:30 hodin

Studijní volno pro všechny obory je v termínu 5.–10. 12. 2014.

Dne 13. 10. 2014

Zpracovala: Ing. Dana Brančíková

Ing. Roman Moliš
ředitel školy