Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

ZMĚNA VÝDEJE OBĚDŮ AKTUALNĚ

Dne 10. 12. 2014 výdej obědu 11.15 – 12.30 hod.

Od 11. – 12. 12. 2014 z důvodu havárie mycího zařízení bude zrušen výdej obědů.

Večeře pro žáky budou vydávány u vychovatelů.

Obědy se budou opět vydávat od 15.12.2014