Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

MEZINÁRODNÍ PROJEKT „EDISON“ NA NAŠÍ ŠKOLE

V týdnu od 2.2. do 6.2.2015 navštívilo v rámci Projektu EDISON naši školu „Sedm statečných“ – sedm univerzitních studentů ze čtyř různých kontinentů a sedmi různých zemí: Anano Iashvili z Gruzie, Ganka Peneva z Bulharska, Yuki Ono z Japonska, Nguyễn Trà My z Vietnamu, Sandro Soratto z Brazílie a Arij Jaouani z Tunisu. Všichni studenti jsou členy AIESEC – Mezinárodní studentské organizace sdružující studenty ekonomiky a marketingu s cílem seznamovat mladé lidi po celém světě a to zejména prostřednictvím zahraničních stáží. Naši žáci měli možnost poznávat, srovnávat a sdílet široké spektrum reálií, zvyků, tradic a zároveň si vyzkoušet komunikaci v anglickém jazyce. Využili znalosti anglického jazyka nejen v hodinách běžné angličtiny, ale i ve svém volném čase. Celý multikulturní týden byl pro naše žáky přínosem a můžeme jen doufat, že se budou v dalších letech podobné akce opakovat.

Mgr. Ing. Eva Ellederová