Třídním schůzky 15. 4. 2015

Učebna 16:00 hodin
27 1C Ing. Mgr. E. Ellederová
29 M1B Mgr. J. Váně
33 1B, 2C Mgr. M. Bobrovský
109 M4A Mgr. Š. Blaženková
132 3A Ing. L. Raputová
134 M2A Ing. V. Valouch
202 M1A Ing. V. Žáková
204 2A PhDr. J. Mazourková
206 3B Ing. L. Suchomel
208 M4B Ing. E. Kostelníková
302 1A Mgr. J. Zemanová
304 M2B PhDr. B. Bednaříková
306 M3A Mgr. E. Kapralová
308 2B Mgr. D. Gallistlová
127 Informace učitelů odborného výcviku  

31. 3. 2015
Ing. Dana Brančíková
ZŘTV