Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Třídní schůzky 11. 11. 2015 – časový plán a rozmístění tříd

Učebna 16:00 hodin
29 M1A Mgr. V. Halaštová
31 M2B Mgr. J. Váně
33 1C Mgr. M. Halúzka
109 M3A Ing. V. Valouch
127 2B Mgr. M. Bobrovský
128 2C Ing. K. Barák
132 2A Mgr. J. Zemanová
134 3A PhDr. J. Mazourková
202 M2A Ing. V. Žáková
204 1A Mgr. Š. Blaženková
206 1B Ing. L. Suchomel
208 M1B Ing. E. Kostelníková
302 M1C Ing. V. Volavý
304 M3B PhDr. B. Bednaříková
306 M4A Mgr. E. Kapralová
308 3B Mgr. D. Gallistlová
27 Informace učitelů odborného výcviku

21. 10. 2015
Ing. Dana Brančíková