Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Slavnostní ocenění žáků ze soutěže v programování CNC obráběcích strojích na MPO.

Dne 27. 10. 2015 obdržel náš žák, Lukáš Jokl, z rukou ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jana Mládka CSc. diplom za 1. místo v soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v Brně, září 2015.