Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Krajská soutěž Kovo junior 2016- Mechanik seřizovač

Dne 25. února 2016 proběhlo krajské kolo (JMK) oborové soutěže Kovo junior 2016. Soutěž připravila ve svých odborných učebnách, vybavených nejmodernější technikou, Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno. Náplní soutěže byla nejen odborná zručnost, ale i vědomosti v oblasti programování řídících systémů Heidenhain a Sinumerik. Soutěže se zúčastnily: Střední škola technická a gastronomická Blansko, Střední škola technická a ekonomická Brno a Střední škola strojírenská a elektrotechnic­ká Brno.

Umístění žáků :

  • 1. místo……… Tomáš Viktorýn, SŠSE Brno,p.o.
  • 2. místo……….Tomáš Venclík, SŠSE Brno, p.o.
  • 3. místo………. Jaroslav Vařejka, SŠTE Brno, p.o.


Do celostátního kola, které se koná v termínu 15. – 16. března 2016 ve Velešíně, postupuje Tomáš Viktorín ze SŠSE Brno a Jaroslav Vařejka ze SŠTE Brno.

Náhradník : Tomáš Fojt, SŠ TEGA Blansko.