Čestné uznání a osvědčení Hospodářské komory ČR

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, obdržela naše škola a žáci čestné uznání a osvědčení HK, za vysokou úroveň praktické přípravy ve školním roce 2015/2016.

  • „Čestné uznání a osvědčení Hospodářské komory ČR“/files/aktu­ality/hospodar­ska_komora_di­plom-rotated.pdf