Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Den otevřených dveří – přijďte se podívat

  • Sobota 3. 12. 2016 9.00 – 15.00
  • Sobota 17. 12. 2016 9.00 – 15.00
  • Sobota 7. 1. 2017 9.00 – 15.00
  • Sobota 21. 1. 2017 9.00 – 15.00

  • MSV – BVV 3. – 7.10. 2016
  • Veletrh středních škol – BVV 25. – 26. 11. 2016


V jiných termínech na základě telefonické domluvy Mgr. Jan Melichar, tel.: +420 544 422 881