Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Ocenění našich žáků z celostátní soutěže v programování CNC strojích na MPO ČR v Praze za účasti ministra Jana Mládka

Dne 9. listopadu 2016 byli slavnostně ocenění naši žáci z celostátní soutěže v programování CNC obráběcích strojů. Soutěž měla 3 kategorie (FANUC, SIEMENS, HEINDENHAIN) a vyhlašovatelem soutěže byl Svaz strojírenských technologií.

Diplomy a věcné ceny žákům předal na MPO ČR v Praze ministr Jan Mládek.

Umístění našich žáků v soutěži programování CNC obráběcích strojů

  • Programování v systému FANUC: 1. místo Tomáš Krejčík a 3. místo Jukub Mičánek
  • Programování v systému SIEMENS: 1. místo Tomáš Venclík