Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Termín podávání přihlášek ke studiu na š.r. 2017/18 na naší škole, pracovní doba

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA Š.R. 2017/18 Přihlášky podávejte prosím do 1. 3. 2017. pondělí – čtvrtek: ● 8:00 – 15:00 ředitelství školy ● 15:00 – 18:00 vrátnice školy (obdržíte potvrzení o převzetí) pátek: ● 8:00 – 14:00 ředitelství školy