Projekt Edison 2017

EDISON je vzdělávací projekt určený pro základní i střední školy, který funguje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho cílem je především podpora multikulturního vzdělávání české mládeže. A naše škola se ho aktivně zúčastnila již podruhé.

Po jeden týden měli naši žáci možnost strávit neobvyklé vyučovací hodiny s cizinci, dozvědět se zábavnou formou mnohé informace o vzdálených zemích a navázat kontakt s novými zajímavými lidmi. Poznali jiné, pro ně často exotické kultury, aktivně používali anglický jazyk a věříme, že tak získali motivaci ke studiu jazyků i v jejich budoucím životě.

Celkem na naši školu přijelo 5 zahraničních stážistů: tři dívky (Hsiao Chieh Huang z Tchaj-wanu, Ayşe Sena Şahin z Turecka a Nailya Mufazalova z Ruska) a dva chlapci (João Pedro Naves Oliveira Ribeiro z Brazílie a Reza Putra Hogantara z Indonésie).U­bytování byli na domově mládeže, který se nachází v areálu školy, což bylo pro projekt výhodné nejen organizačně, ale také vzhledem k možnosti trávit se žáky i volný čas.

Jsme velmi rádi, že nás navštívili tak vřelí, velmi vstřícní a komunikativní studenti, kteří velmi erudovaně a poutavě přiblížili vlastní kulturu a zvyklosti své země žákům maturitních oborů. Poměrně rychle a překvapivě lehce padla mezi stážisty a našimi žáky kulturní bariéra a vytvořila se skvělá atmosféra spolupráce i upřímná přátelství. Naši žáci se stážisty absolvovali nejen školou připravený program, ale trávili s nimi spoustu času i po školním vyučování (prohlídkou města, návštěvami pamětihodností, kina, sportovními aktivitami i návštěvami brněnských restaurací). Podle slov žáků zúčastněných tříd se celý týden velmi podařil a v projektu Edison by rádi pokračovali i v následujících letech, což je přáním i nás organizátorů.

Velké díky patří nejen agentuře AIESEC, která projekt zaštiťuje, ale i pedagogům, kteří se ho zúčastnili a aktivně se na jeho realizaci podíleli – Mgr. Halaštová, PhDr. Mazourková, Mgr. Zemanová a Michal Masařík.

Naše škola prostřednictvím projektu Edison získala nejen týden zajímavé výuky, ale také zajímavé zahraniční kontakty, prestiž a možnost ukázat se jsme aktivní škola, která neváhá doplňovat běžnou výuku netradičními metodami a činnostmi. Aktivity projektu navazují na Rámcový vzdělávací plán a setkali se již podruhé s kladným ohlasem nejen našich žáků, ale i rodičovské veřejnosti.

Za všechny zúčastněné

PhDr. Barbora Bednaříková