Spolupráce, praxe žáků a uplatnění v Metaldyne Oslavany

Článek

Most mezi firmou Metaldyne a brněnskou střední školou přináší užitečné synergie.

Nedostatek technicky zdatných zaměstnanců nedá spát personalistům a majitelům firem už několik let. Toto náročné období ukázalo, jak je důležité aktivně hledat, a především obnovovat principy, které kdysi velmi dobře fungovaly. Spolupráce firem a škol, zaměstnanců s učiteli a zaměstnanců firem se školáky v reálném prostředí strojírenského podniku, to je spojení, z něhož mohou obě strany jedině získat.

Inspirativní příklad lze najít kousek od Brna, v Oslavanech. Strojírenská firma Metaldyne, která má dva závody v Čechách a další dva sesterské závody v Německu, postupně vybudovala most mezi firmou a školou. Užitečné spojení funguje už dnes velmi dobře v obou směrech a generuje také smělé plány do budoucna. O zdárném uskutečnění celého projektu jsem hovořila se zkušenou personalistkou Štěpánkou Jenešovou. Před čtyřmi lety se chopila nelehkého úkolu; vizí tehdejšího německého šéfa bylo zavést ve firmě aspoň prvky duálního vzdělávání.

Iniciátorem spolupráce musí být firma

„Skoro půl svého života jsem strávila v Německu a s duálním vzděláváním jsem se tam setkala,“říká paní Jenešová. „Velmi mne inspirovali také kolegové z našich sesterských závodů v Německu, kde mají své učiliště, fungují ve velmi těsném spojení a jejich vlastní absolventi pak v podniku rádi zůstávají pracovat. Aktivním a vstřícným přístupem chceme nejen získat nové zaměstnance, ale také přispět k tomu, aby stouplo povědomí o technickém vzdělání a aby v něm mladí lidé viděli perspektivu pro svůj život.“

Na druhém konci pomyslného mostu je Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno se sídlem v Trnkově ulici. „Hledali jsme školu, která má obor nástrojař, což je pro náš podnik klíčová kvalifikace. Z mnohých škol se však právě tento obor vytratil,“vys­větluje personalistka. Málokdo dnes ví, co vlastně nástrojař dělá, přitom pohled do historie řemesel jasně říká, že tato profese vždy byla a stále je symbolem úrovně průmyslové civilizace. Pokud však nebudou samy firmy iniciovat osvětu a vyhledávat smysluplná propojení se školami, situace se k lepšímu změní jen stěží.

Učitelé a zaměstnanci si mají co předávat

Dobré ovoce přináší nejen propojení žáků střední školy s firmou, ale také spolupráce firmy s učiteli. Ti přicházejí do podniku a vedou speciální kurzy, díky kterým si zaměstnanci mohou doplnit vzdělání, oživit již zapomenuté znalosti a rozšířit svou kvalifikaci. Učitelé se naopak setkají s lidmi z praxe, získají přehled o vývoji technologií i o běžném chodu jednotlivých pracovišť.

Praxe „za rohem“ pro mladé lidi z regionu

Žáci z průmyslovky i z dalších středních škol nacházejí ve společnosti Metaldyne Oslavany skvělou příležitost pro absolvování praxe. Naplno se však praktická výuka rozběhne až ve školním roce 2017/2018, kdy bude ve zbýšovském závodě firmy otevřeno speciální odloučené pracoviště školy, které žákům umožní seznámit se jak s moderními CNC stroji, tak i se základními nástroji pro kovoobrábění. Středisko chce získávat především mladé lidi, kteří bydlí v nejbližším okolí. Jedním z mistrů odborného výcviku bude zaměstnanec firmy s odpovídajícím vzděláním a druhého pracovníka deleguje brněnská škola.

„Nemáme v úmyslu konkurovat brněnským firmám, ale chceme, aby naše výukové středisko dokázalo ostatní inspirovat,“ doplňuje Štěpánka Jenešová. „To, co fungovalo před 40 –50 lety, můžeme nyní oprášit a využít. Téměř nesplnitelné úkoly se nám podařilo zvládnout také díky tomu, že rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a rok 2016 Rokem řemesel.“

Motivace pro budoucí absolventy, ale i kurzypro zájemce bez kvalifikace.

Během studia mohou mladí lidé získat ve firmě Metaldyne stipendium, které usnadní jejich rodičům zvládat finanční výdaje, spojené s dojížděním do brněnské školy, a umožní jim i další smysluplné investice do rozšíření dovedností. Na oplátku by měli absolventi nejméně tři roky po ukončení školy pracovat ve firmě. To je však jen jedna z forem, jak se Metaldyne snaží šířit povědomí o svém oboru a motivovat mladé lidi k zájmu o práci v podniku.

V Metaldyne mají i další zájemci o zaměstnání možnost získat takzvanou Druhou šanci. „Lidem, kteří chtějí pracovat, což považuji za rozhodující, umožníme získat potřebné znalosti a dovednosti, i když jim potřebná kvalifikace chybí,“ vysvětluje paní Jenešová. Ti šikovní se pak v Metaldyne uplatní na pozicích Seřizovač CNC strojů, Programátor CNC strojů nebo Nástrojař.

Návštěva firmy vydá za tisíc slov

Do firmy Metaldyne se může přijít podívat kdokoliv, koho práce ve strojírenském podniku nebo studium strojírenského oboru zajímá. Zcela individuálně mohou přijít také rodiče s žáky devátých tříd. Přesvědčí se o tom, že je zde moderní a čisté prostředí a skvělé zázemí. Na vlastní oči tak uvidí podmínky, ve kterých jejich děti po skončení studia mohou pracovat.

Dozvědí se rovněž, že firma Metaldyne je významným dodavatelem součástek pro nákladní vozy. Své produkty exportuje do celého světa. Zjednodušeně lze říci, že každý nákladní vůz, který po světě jezdí, má v sobě aspoň jednu součástku z firmy Metaldyne. Stojí tedy za to být u toho.

Vlasta Piskačová

Další informace o firmě Metaldyne Oslavany najdete na www.metaldyne.cz

Videovizitka