Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Jaderná maturita 2017

Ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2017 probíhala v elektrárně Dukovany Jaderná maturita. Stáž je určená technicky nadaným studentům, kteří mají zájem o problematiku jaderné energetiky, zvány jsou partnerské školy Skupiny ČEZ. Společně s dalšími studenty středních odborných škol a gymnázií se stáže zúčastnili naši žáci Ladislav Tlapák a Daniel Hablt ze třídy M 3A.

V průběhu tří dnů absolvovali prezentace o primárním a sekundárním okruhu, elektrické části, radiologické ochraně atd. Součástí programu byly rovněž exkurze po areálu EDU, v rámci kterých jsme navštívili např. strojovnu, sklad vyhořelého jaderného paliva, úložiště radioaktivního odpadu a protiatomový kryt. Jedním z vrcholů programu byla možnost navštívit trenažér, který slouží jako tréninková místnost pro budoucí operátory reaktoru. Do všech těchto prostor se běžně nikdo mimo zaměstnanců elektrárny nedostane. Třídenní program byl zakončen zajímavou přednáškou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové a následnou diskusí.