Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Tenisový turnaj žáků středních škol Brna

V úterý 17. května proběhl na kurtech SŠSE Trnkova již patnáctý ročník tenisového turnaje žáků středních škol Brna.

Na fotografii (v dokumentu) zleva čtvrtý Tomáš KRÁL, třetí Lukáš VEČERKA (oba SŠTE Olomoucká) a hráči z Gymnázia Matyáše Lecha – stříbrný Václlav GÁL a Jakub SKUTIL, jehož jméno bude na podstavci putovního poháru.