Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Slavnostní předávaní výučních listů v TM

Dne 26. 6. 2017 budou slavnostně předány výuční listy našim žákům v prostorách Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole. Předávání začína ve 13:30hod.