Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Soutěž dovednosti žáků elektrotechnických oborů 2016/17 – vyhodnocení

Termíny:

3.4.-7.4.2017 – praktická část – zhotovení zadaného úkolu – 2.A – ES, EMZP. 4.4.2017 – teoretická část – zpracování testu – M2.A – MET. 25.4.2017 – teoretická část – zpracování testu – 2.A – ES, EMZP. 26.4.-28.4.2017 – praktická část – zhotovení zadaného úkolu – M2.A – MET.

Teoretickou část soutěže žáci absolvovali v hodině IKT, praktickou část v průběhu OV. Každá část byla bodově vyhodnocena a podle celkového součtu bodů bylo stanoveno celkové pořadí.

Soutěž splnila svůj účel a motivovala žáky školy k ověření svých teoretických znalostí a praktických dovedností. V pátek 16.6.2017 proběhlo za účasti ředitele školy Ing. Romana Moliše a garanta soutěže Ing. Milana Peslara vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen. Výsledky soutěže budou popularizovány školním informačním systémem a cestou webových stránek školy. Celkový vítěz soutěže má možnost reprezentovat SŠSE Brno na meziškolních odborných soutěžích. Poděkování patří především hlavním organizátorům soutěže Ing. Ladislavu Suchomelovi a Bc. Tomáši Kupsovi a dále všem hodnotícím učitelům teoretické i praktické části.

V Brně dne 19.06.2017 Zpra­coval: Ing. Peslar