Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Tenisový turnaj kantorů SŠ a ZŠ Brna a okolí

Ve středu 24. května proběhl na našich kurtech tradiční tenisový turnaj kantorů základních a středních škol Brna a okolí. Byl to již patnáctý ročník této akce.

Do turnaje se tentokrát přihlásilo 13 hráčů. Letos mezi nimi byla jedna žena. Těsně před turnajem zdravotní indispozice vyřadila Michala Nováka z Charbulky. Dvanáct hráčů tedy bylo rozděleno do dvou skupin, ve kterých se utkali každý s každým ve zkráceném setu. Z každé skupiny postoupili čtyři nejlepší do vyřazovacího pavouka.

Více info a hodnocení akce v dokumentu ke stažení