Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Další kontakty

Učitelé teoretického vyučování

Jméno Funkce Klapka Místo Email
PhDr. Bednaříková Barbora všeobecně vzděl. předměty 544 422 858 3. patro kab. č. 305 Poslat zprávu
Mgr. Blaženková Šárka všeobecně vzděl. předměty 544 422 854 2. patro, dv.č. 203. Poslat zprávu
Mgr. Bobrovský Martin všeobecně vzděl. předměty 544 422 843 přízemí kab.č. 30 Poslat zprávu
Ing. Brančíková Dana odborně předměty strojní 544 422 840 1.patro. č, 122 (kancelář ZŘTV) Poslat zprávu
Ing. Doležel Jiří odborné předměty elektro 544 422 857 3. patro kab. č.303 Poslat zprávu
Ing. Dostál Karel odborné předměty el. a IKT 544 422 852 1. patro kab. č.131 Poslat zprávu
Ing. Florián Vladimír odborné předměty elektro 544 422 851 1. patro kab. č. 129 Poslat zprávu
Mgr. Florková Jitka všeobecně vzděl. předměty 544 422 856 2. patro kab. č. 207 Poslat zprávu
Mgr. Halaštová Vítězslava všeobecně vzděl. předměty 544 422 842 přízemí kab. č. 28 Poslat zprávu
Mgr. Halúzka Miloš všeobecně vzděl. předměty 544 422 856 2. patro kab. č. 207 Poslat zprávu
Mgr. Kaprálová Eva všeobecně vzděl. předměty 544 422 859, 601 568 068 3, patro kab. č. 307 Poslat zprávu
Ing. Komár Josef odborné předměty strojní 544 422 851 1. patro kab. č. 129 Poslat zprávu
Ing. Kostelníková Eva odborné předměty strojní 544 422 856 2. patro kab. č. 207 Poslat zprávu
Ing. Kučera Jiří odborné předměty elektro 544 422 853 1. patro kab. č. 133 Poslat zprávu
Ing. Lang Rostislav odborné předměty elektro 544 422 857 3. patro kab. č. 303 Poslat zprávu
PhDr. Mazourková Jana všeobecně vzděl. předměty 544 422 858 3. patro kab. č.305 Poslat zprávu
Ing. Nováková Renata odborné předměty strojní 544 422 851 1. patro kab. č. 129 Poslat zprávu
Mgr. Ottová Zdeňka všeobecně vzděl. předměty 544 422 842 přízemí kab.č. 28 Poslat zprávu
Mgr. Palátová Eva všeobecně vzděl. předměty 544 422 842 přízemí kab.č. 28 Poslat zprávu
Ing. Peslar Milan odborné předměty elektro 544 422 852 1, patro kab.č. 131 Poslat zprávu
Ing. Prokop Vítězslav odborné předměty elektro 544 422 853 1. patro kab.č. 133 Poslat zprávu
Ing. Raputová Lenka odborných předměty elektro 544 422 853 1, patro kab. č.133 Poslat zprávu
Mgr. Srncová Marcela všeobecně vzděl. předměty 544 422 854 2. patro kab. č.203 Poslat zprávu
Ing. Suchomel Ladislav fyzika, výpočetní technika 544 422 856 2. patro kab. č. 207 Poslat zprávu
Ing. Šlais Miroslav odborné předměty strojní 544 422 851 1. patro kab. č. 129 Poslat zprávu
Ing. Valouch Vladimír odborné předměty elektro 544 422 859 3. patro kab. č.307 Poslat zprávu
Mgr. Váně Jan všeobecně vzděl. předměty 544 422 843 přízemí kab. č.30 Poslat zprávu
Ing. Vyhňák Vladimír odborné předměty elektro 544 422 852 1. patro kab. č.131 Poslat zprávu
Ing. Iva Vogtová ekonomika 544 422 858 3. patro kab. č. 305 Poslat zprávu
Ing. Volavý Vladimír odborné předměty strojní 544 422 857 3. patro kab. č.303 Poslat zprávu
Ing. Volný Jiří odborné předměty strojní 544 422 838 kab. Strojírenského měření Poslat zprávu
Mgr. Zemanová Jana všeobecně vzděl. předměty 544 422 852 1. patro kab. č.131 Poslat zprávu
Ing. Žáková Věra matematika, fyzika 544 422 854 2. patro kab. č.203 Poslat zprávu
Mgr. Žáková Marcela všeobecně vzděl. předměty 544 422 841 1.patro. č, 122 (kancelář ZŘTV) Poslat zprávu

Učitelé praktického vyučování

Jméno Funkce Klapka Místo Email
Berka Štěpán odborný výcvik elektro 544 422 864 přízemí, dílna č. 17 Poslat zprávu
Mgr. Dostál Zbyněk odborný výcvik elektro 544 422 848 1.patro dílna 103 Poslat zprávu
Hájek Miloslav odborný výcvik elektro 544422871 přízemí č. 410 Poslat zprávu
Hudec Roman odborný výcvik strojní 544 422 850 přízemí, dílna č. 16 Poslat zprávu
Ing. Jančálek Vladislav odborný výcvik strojní 544 422 872 přízemí, dílna č. 417 Poslat zprávu
Kapoun Jaroslav odborný výcvik strojní 544 422 872 přízemí, dílna č. 416 Poslat zprávu
Bc. Kupsa Tomáš vedoucí odborného výcviku – elektro tel. 544422866
702 153 278
přízemí č. 19 Poslat zprávu
Masařík Tomáš odborný výcvik elektro 544422847 1. patro 104a Poslat zprávu
Matoušek Libor odborný výcvik elektro 544422845 1. patro 102 Poslat zprávu
Müller Petr odborný výcvik strojní 544 422 865 přízemí, dílna 418 Poslat zprávu
Ing. Ondříšek Zdeněk odborný výcvik strojní 544 422 868 přízemí, dílna 18 Poslat zprávu
Patočka Josef odborný výcvik strojní 544 422 867 přízemí, dílna415 Poslat zprávu
Pavlík Petr vedoucí odb. výcviku strojní 544 422 863 přízemí, kab.č. 19 Poslat zprávu
    606 682 051    
Pazdera Stanislav odborný výcvik strojní 544 422 874 přízemí, dílna 401 Poslat zprávu
Podhorná Simona odborný výcvik elektro 544 422 867 přízemí, dílna 414 Poslat zprávu
Pytela Karel odborný výcvik strojní 544 422 865 přízemí, dílna 418 Poslat zprávu
Bc. Sabl René odborný výcvik elektro 544 422 873 přízemí 403 Poslat zprávu
Šedivý Bohuslav odborný výcvik strojní 544422871 přízemí 411 Poslat zprávu
Mgr. Šerák Stanislav odborný výcvik elektro 544422870 přízemí 413 Poslat zprávu
Ing. Štulpa Miloslav odborný výcvik strojní 544 422 849 dílna č. 18 Poslat zprávu
Toman Jiří odborný výcvik elektro 544 422 847 1 patro 104 Poslat zprávu

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Klapka Místo Email
Erdei Jana Marie asistent pedagoga 544 422 844 přízemí kab. č. 32 Poslat zprávu

Školní poradenské pracoviště

 
Jméno Funkce Klapka Místo Email
Ing. Valouch Vladimír výchovný poradce a školní metodik prevence 544 422 859 3. patro kab. č.307 Poslat zprávu
Mgr. Kapralová Eva výchovný poradce a školní metodik prevence 544 422 859, 601 568 068 3. patro, dveře č. 307 Poslat zprávu

Školní psycholog

Jméno Funkce Klapka Místo Email
PhDr. Řezáč Pavel školní psycholog 544 422 859, individuální domluva přes třídního učitele, případně zaslat e-mail 3. patro, dveře č. 307 Poslat zprávu

Vychovatelé Domova mládeže, Jedovnická 10

 
Jméno Funkce Klapka Místo Email
Bartošek Petr vedoucí vychovatel 544 422 830
606 681 972
Jedovnická 10 Poslat zprávu

Pracovníci ICT oddělení

Jméno Funkce Klapka Místnost E-mail
Jan Komínek THP 544 422 846
774 880 213
Jedovnická 10 Poslat zprávu
Masařík Michal THP 544 422 846
774 880 213
Jedovnická 10 Poslat zprávu

Pracovníci technicko-ekonomického a správního úseku

Jméno Funkce Klapka Místo Email
Bartoňová Alena hlavní účetní 544 422 821 1. patro, dveře č. 120b Poslat zprávu
Havlíčková Alena vedoucí jídelky, provozní hotelu, sportoviště 544 422 836, 11
777 990 780
Jedovnická 10 Poslat zprávu
Jenyš Vlastimil správa majetku, fakturace 544 422 861
774 990 781
1. patro, dveře č. 120a Poslat zprávu
Kálinics Milan správa majetku 544 422 861, 25 1. patro dveře č. 120a Poslat zprávu
Rubanová Lenka mzdová účetní, pokladní 544 422 822 1. patro, dveře č. 121 Poslat zprávu
Seidlová Kristýna referent zásobování 544 422 866
702 153 279
Jedovnická 10 Poslat zprávu
Sklárčik Eduard správce areálu 544 422 881
774 990 782
Jedovnická 10 Poslat zprávu

Svářečská škola

Jméno Funkce Klapka Místo Email
Hřebíček Bohumil (svářečská škola)   702 174 330, 774 990 785, Fax:544 210 665   sekretariat@sssebrno.cz