Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Rekvalifikační kurzy a školení k problematice CNC

Kovoobrábění, programování a obsluha CNC strojů Rozsah hodin
Základy strojního obrábění (soustruh, frézka, bruska) 20 – 120
Programování – Manuál Guide Fanuc soustružení a frézování 40 – 60
Základy CAD/CAM – Surfcam 40 – 60
Seřízení a programování CNC frézky, soustruhu 20 – 50
Základní kurz – řídící systém Sinumerik 20 – 60
Základní kurz – řídící systém HEIDENHAIN 20 – 40
Pokročilý kurz – řídící systém HEIDENHAIN 20 – 50
Seřízení a programování obráběcího centra s řídícím systémem HEIDENHAIN 20 – 40
Ostatní činnost  
Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (§ 5 – 7 ) pro pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací 10 hodin

Dotace hodin a obsah učiva jednotlivých kurzů lze přizpůsobit požadavkům uchazeče o vzdělávací program.

Kontakty

Ing. Karel Krška, Pavlík Petr