Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Certifikace a uznání

Certifikát ČSN EN ISO

Čestné uznání HK ČR

Fakultní škola pedagogické fakulty MU

Certifikát OECD PISA

Certifikát ENERSOL 2011

Certifikát ENERSOL 2011

Certifikát ENERSOL 2011

Certifikát ENERSOL 2011

Programování CNC strojů v systému MTS

Programování CNC strojů v systému MTS

Mezinárodní soutěž žáků v oboru elektro – silnoproud

Certifikát Autodesk Academia

eTwining Label 2009

Osvědčení eTwinning Label

Osvědčení o účasti na projektu Úspory energie ve školách

Certifikát M.R.K.E.V – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

AutoDesk Academia 2011

Kovo Junior 2011

AutoDeKovo Junior 2014

Kovo Junior 2014

Adopční osvědčení

Adopční osvědčení

Adopční osvědčení