Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Základní informace

Domov mládeže se nachází na ulici Jedovnická 10, v blízkosti areálu školy SŠ strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, Brno. Nabízíme ubytování včetně stravování mimobrněnským žákům.Podmínkou přijetí je denní studium na střední škole, VOŠ nebo jazykové škole. V současné době je možné ubytování i pro studenty vysokých škol.

Dopravní spojení

Tramvaj:

  • č.: 8 – Hl. nádraží → Novolíšeňská

Autobus:

  • č.: 55 – Stará osada → Novolíšeňská
  • č.: 58 – Stará osada → Novolíšeňská

Trolejbus:

  • č.: 25 – Nový Lískovec → Novolíšeňská
  • č.: 26 – Nový Lískovec → Novolíšeňská

Kontakty

Domov mládeže
Jedovnická 10
628 00 Brno – Líšeň

Telefon:

Bartošek Petr:

  • 544 422 830 (vedoucí DM)

Vychovatelé:

  • 2. a 3. patro: 544 422 833
  • 4. a 5. patro: 544 422 835

E-mail: bartosek@sssebrno.cz
Web DM: www.dm-jedovnicka.cz