Předmětové komise

Předmětová komise odborných předmětů E a IKT

  • Předseda PK: Ing. Vladimír Valouch
  • Zástupce PPK: Ing. Ladislav Suchomel

Předmětová komise přírodovědných předmětů

  • Předseda PK: Mgr. Marcela Srncová

Předmětová komise cizích jazyků

  • Předseda PK: PhDr. Barbora Bednaříková

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

  • Předseda PK: PhDr. Barbora Bednaříková

Předmětová komise strojírenských předmětů

  • předseda PK: Ing. Miroslav Šlais Ph.D.

Doporučené učebnice a literaturu naleznete v sekci O studiu v podsekci Doporučené učebnice.