Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Předmětové komise

Předmětová komise odborných předmětů E a IKT

  • Předseda PK: Ing. Jiří Doležel

Předmětová komise přírodovědných předmětů

  • Předseda PK: Mgr. Marcela Srncová

Předmětová komise cizích jazyků

  • Předseda PK: PhDr. Barbora Bednaříková

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

  • Předseda PK: PhDr. Barbora Bednaříková

Předmětová komise strojírenských předmětů

  • předseda PK: Ing. Miroslav Šlais Ph.D.

Doporučené učebnice a literaturu naleznete v sekci O studiu v podsekci Doporučené učebnice.