Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Odborná přednáška – Automatizace měření

Jako součást řešení projektu: Institut experimentálních technologií 1

Klíčová aktivita: Odborné přednášky pro pedagogy ZŠ a SŠ

se dne 9.11.2011 se uskutečnila odborná přednáška s názvem „Automatizace měření“, kterou přednesl doc. Ing. Milan Steinbauer, Ph.D. – ÚTEE FEKT VUT Brno

Akce se za naši školu zúčastnili tito pedagogové:

  • Ing. Josef Veselý, CSc
  • Ing. Karel Dostál
  • Ing. Lenka Raputová