Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Podpora talentovaných žáků

Spolupráce našich studentů na projektech řešených na VUT FEKT.

Od 1.9.2009 – průběžně příprava a řešení úkolů

28.4.2010 – Oponentura 1. části řešených úkolů

Řešitelé projektů

  • Martin Hrbek – třída SOŠ4
  • Ladislav Šmarda – třída SOŠ4
  • Michal Procházka – třída M4F

9.6.2010 – Předání ocenění úspěšným řešitelům

Řešení 2. části úkolů

Od 1.9.2010 – průběžně příprava a řešení úkolů 2. části projektu

Řešitelé projektů:

  • Oldřich Veselý – třída ZA
  • Tomáš Bannert – třída SOŠ4
  • Ondřej Potůček – třída SOŠ4
  • Brodecký – třída ZA
  • Buček – třída M4A

Plán dalších aktivit: 6.12.2011 opo­nentura 2. části řešených úkolů na FEKT VUT Brno
1.2.2012 závěrečná konference celého projektu

image001 image002 image003 image004

Mentoři projektů: Ing. Josef Veselý, CSc, Ing. Karel Dostál