Pracovní exkurze talentovaných žáků a jejich mentorů Ve firmě PROTOTYPA-ZM, s.r.o.