Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny

Výchovný poradce

Ing. Vladimír Valouch Kontakty: email valouch@sssebrno.cz; tel. 544 422 859, mobil 601 568 068

Konzultace:

Sudý týden

 • středa, 8:45 – 9:30

Lichý týden

 • středa, 10:30 – 11:15

Krizová intervence okamžitě!

Výchovné komise:

Sudý týden

 • pondělí, pátek 13:30 – 15:00
 • úterý, čtvrtek 13:00 – 15:00
 • středa 9:30 – 10:30 a 13:30 – 15:00

Lichý týden

 • pondělí, pátek 13:00 – 15:00
 • úterý, čtvrtek 13:30 – 15:00
 • středa 9:30 – 10:30 a 13:30 – 15:00

Přesné termíny jednání po předchozí domluvě!

Školní psycholog

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. Kontakty: email rezac@sssebrno.cz nebo pavel.rezac@cdv.cz; tel. 544 422 859

Konzultace:

Sudý i lichý týden středa, 7:00 – 9:30

Objednání přes třídního učitele nebo přes email.

Výchovné komise:

Sudý týden

 • středa, 9:30 – 10:30

Lichý týden

 • středa, 9:30 – 10:30

Školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Jana Zemanová Kontakty: email zemanova@sssebrno.cz; tel. 544 422 859

Konzultace:

Sudý týden

 • středa,10:30 – 11:15

Lichý týden

 • středa,10:30 – 11:15

Výchovné komise:

Sudý týden

 • středa, 9:30 – 10:30

Lichý týden

 • středa, 9:30 – 10:30