Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny výchovných poradkyň a školního psychologa na školní rok 2016–2017:

Školní psycholog PhDr. Pavel Řezáč:

Každá středa od 8. 00 hod do 12. 00 hod.

Výchovný poradce a metodik prevence Ing. Vladimír Valouch:

Středa: lichý a sudý týden 10.30 – 11.15 hod.

Výchovný poradce a metodik prevence Mgr. Eva Kapralová:

Středa: lichý a sudý týden 10.30 – 11.15 hod.

Výchovní poradci – rozdělení tříd na školní rok 2016/2017

Ing. Vladimír Valouch

 • ZA
 • 1B
 • M1B
 • N1
 • 2C
 • M2B
 • M2C
 • 3A
 • M3A
 • M4A

Mgr. Eva Kapralová

 • ZB
 • 1A
 • M1A
 • 2A
 • 2B
 • M2A
 • N2
 • 3B
 • 3C
 • M3B
 • M4B


Kontaktní osoby: Mgr. Eva Kapralová, Ing. Vladimír Valouch: