Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Studijní materiály

Zde je možné stáhnout studijní materiály.

Doporučené učebnice

Všeobecné vzdělávací předměty

Strojírenské obory

Elektro obory

Matematika

Studijní obor Elektrotechnika – 4. ročník

Studijní obory – 1. ročník

Studijní obory – 2. ročník

Studijní obory – 3. ročník

Studijní obory – 4. ročník

Nástavbové obory – 1. ročník

Nástavbové obory – 2. ročník

Učební obory – 1. ročník

Učební obory – 2. ročník

Učební obory – 3. ročník