Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Studijní oddělení

Studijní referent: Eva Široká
Kancelář: budova školy, 1. patro, č. dv. 116
Telefon: +420 544 422 814, 774 990 785, 774 880 214

Úřední hodiny

pondělí až čtvrtek

  • 7:30 – 12:00 hod.