Přehled oborů

Přehled oborů pro školní rok 2016/2017

Střední vzdělání s maturitou

26–41-M/01 Elektrotechnika – zaměření na aplikaci informačních a komunikačních technologii v energetice od 3 ročníku 4 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE MT
26–41-L/01 Mechanik elektrotechnik – zaměření na inteligentní a komfortní elektroinstalaci od 3 ročníku 4 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE MT
23–45-L/01 Mechanik seřizovač – zaměření na programování a obsluhu CNC strojů od 3 ročníku 4 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE MT
23–44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – zaměření na programování a servis CNC strojů od 3 ročníku 4 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE MT

Střední vzdělání s výučním listem

26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud 3 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
23–51-H/01 Strojní mechanik 3 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
23–52-H/01 Nástrojař 3 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
23–56-H/01 Obráběč kovů 3 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL

Nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů k získání maturity

Upozornění – více zde

26–41-L/52 Provozní elektrotechnika 2 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE MT
26–41-L/52 Provozní elektrotechnika 3 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DA MT
23–43-L/51 Provozní technika 2 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE MT

Zkrácené studium pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem z jiného oboru k získání středního vzdělání s výučním listem

Upozornění – více zde

26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud 1 rok přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud 2 roky přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DA VL
26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1 rok přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
23–51-H/01 Strojní mechanik 1 rok přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
23–52-H/01 Nástrojař 1 rok přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL
23–56-H/01 Obráběč kovů 1 rok přihláška
Kritéria pro přijetí
jak se přihlásit DE VL

DE – denní studium, DA – dálkové studium, MT – maturita, VL -výuční list

Další informace ke studiu

Další informace získáte osobně, telefonicky nebo elektronicky na studijním oddělení u paní Ing. Jany Macíkové, zástupců ředitele pro praktické a teoretické vyučování, případně dalších.

Den otevřených dveří

  • sobota 28.11. 2015 9 – 15 hod.
  • sobota 12. 12. 2015 9 – 15 hod.
  • sobota 9. 1. 2016 9 – 15 hod.
  • sobota 23. 1. 2016 9 – 15 hod.

Vel SŠ – BVV 20. – 21. 11. 2015