Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Proč studovat na SŠSE BRNO

  1. Kvalifikovaný pedagogický sbor
  2. Individuální přístup k žákům
  3. Zájem na trhu o pracovníky v technických oborech
  4. Spolupráce s firmami – přizpůsobení výuky požadavkům trhu práce
  5. Účast žáků v soutěžích odborných dovedností v rámci ČR i zahraničí
  6. Pro mimobrněnské studenty možnost ubytování v areálu školy v domově mládeže
  7. Bezplatné připojení k WI-FI v prostorách školy a domova mládeže
  8. Dobré dopravní spojení ke škole
  9. Klidné a příjemné prostředí školy
  10. Protože je radost sem chodit