Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Žákovská knížka

Pro žáky naší školy jsme zpřístupnili Žákovskou knížku v elektronické formě. Adresa pro přístup je http://isas.sssebrno.cz

V současné době se jedná o testovací provoz aplikace, nicméně uváděné údaje odpovídají skutečnosti. Přístupová jména a hesla obdrží rodiče pro sebe i pro žáky na třídních schůzkách na naší škole.