Přijímací řízení 2. kolo

Vyhlašujeme 2. kolo přijímaček :)

Uchazeči o studium budou přijímáni bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity oboru.

Podmínky přijetí:
- přihláška ke studiu
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
  ve zvoleném oboru
- doložení vzdělání

Uchazeči ze základní školy doloží známky na přihlášce (potvrzené školou) nebo přiloží kopie vysvědčení z 7. 8. a 9. třídy.

Uchazeči zkráceného studia doloží vysvědčení ze všech absolvovaných ročníků; popř. závěrečné vysvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list).

Rozhodnutí o přijetí bude uchazečům sděleno do 14 dnů od přijetí přihlášky.

Přihlášky ke studiu:

Volná místa - 3leté a 4leté obory

Volná  místa
- zkrácené jednoleté obory
a nástavbový obor Provozní technika

Více informací - Markéta Vlčková
                            mobil: 774 990 785
                            email: vlckova@sssebrno.cz