Zájezd do Belgie

Zájezd kompletně zajišťovala cestovní kancelář:
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o.
Srbská 53, 612 00 Brno

V pondělí, 20. 4. 2009 jsme spolu s 33 studenty naší školy odjeli na dlouho očekávaný zájezd do Belgie a Lucemburska. Z učitelů se výletu účastnili – Mgr. Barbora Bednaříková, Mgr. Jana Rozsypálková a Mgr. Jan Váně.

V pondělí 20. 4. večer jsme konečně vyrazili. Cesta přes Německo do Velkovévodství lucemburského trvala dlouhých dvanáct hodin. V Lucemburku – hlavním městě Lucemburska, které je často považováno spolu s Bruselem za hlavní město Evropské unie – nás vítal nádherně prosluněný den, jenž jsme započali prohlídkou malebného historického centra. Lucemburk leží na skalnatém ostrovu nad řekou Alzette a býval mohutnou pevností, což dokládají rozsáhlé zbytky opevnění. Zhlédli jsme náměstí Place de la Constitution s památníkem Lucemburčanů padlých v obou světových válkách, Národní knihovnu, katedrálu Notre Dame s kryptou, kde jsou od r. 1946 uloženy tělesné pozůstatky českého krále Jana Lucemburského, dále náměstí Wilhelmsplatz, radnici, velkovévodský palác, „Most Evropy„ i budovu Evropského parlamentu.

Po obědě nás čekal odjezd do historicky významného města Waterloo, kde byla poražena Napoleonova armáda. Bitva u Waterloo byla poslední a rozhodující bitvou napoleonských válek, ve které se střetla francouzská a spojenecká (britsko-nizozemsko-pruská) vojska. Bitva se odehrála 18. června 1815. Porážka Francouzů měla za následek definitivní odstoupení Napoleona a zánik prvního francouzského císařství. Na místě střetu byl vybudován v roce 1914 památník, který se stal našim posledním úterním cílem – umělý pahorek vysoký 40 m, na nějž vede 226 schodů a na vrcholu je umístěna obrovská socha lva. Po náročném výšlapu nás však čekal nezapomenutelný výhled do okolí a následně jsme si mohli v přilehlém muzeu prohlédnout panorama bitvy u Waterloo a historické zbraně i uniformy jednotlivých vojsk.

Kolem 18 hod., po náročném dni plném zajímavých zážitků, jsme odjeli na ubytování na předměstí města Lovaně. Přes značnou únavu jsme neodolali večerní prohlídce tohoto historického univerzitního městečka. Studenti a pivo, to jsou dva charakteristické rysy Lovaně, pětadvacetiti­sícového města ležícího třicet kilometrů na západ od Bruselu. Sídlí tu nejen nejmenší belgický pivovar Domus, ale i Stella Artois, vlajková loď světové pivovarnické jedničky Inbew. Nejvýznamnější lovaňskou stavbou je perla brabantské gotiky, monumentální radnice. Nejvíc žije Lovaň večer, jak jsme měli možnost sami zjistit, když se zaplní hospůdky a bary, z nichž většina má svou vyhraněnou klientelu a čarovnou atmosféru.

Po příjemném ranním probuzení do dalšího slunečného dne jsme vyrazili do Bruselu, posledního města čekajícího na naši návštěvu. Již zdaleka nás vítalo Atomium, symbol světové výstavy z roku 1958, které má pro Brusel stejný význam jako Eiffelova věž pro Paříž nebo Hradčany pro Prahu. Představuje 165miliardkrát zvětšený model molekuly železa a tvoří ho devět navzájem propojených koulí o průměru osmnácti metrů, z nichž šest je přístupných veřejnosti. Poblíž Atomia se nachází park Mini Europe se zmenšeninami známých staveb. Návštěvu zmiňovaného parku jsme si nemohli nechat ujít. Nachází se zde totiž modely všech významných památek evropských velkoměst.

Následovala celoodpolední prohlídka centra Bruselu. Hlavní bruselské náměstí Grande-Place či nizozemsky Grote Markt si vás okamžitě podmaní svojí krásou, pro niž bývá označováno za jedno z nejkrásnějších náměstí na světě (mimo jiné to o něm tvrdil i slavný spisovatel Victor Hugo). Jeho největší pýchou je rozlehlá gotická radnice z 15. století s 96 metrů vysokou věží, na které je umístěna socha svatého Michaela, patrona Bruselu. Průčelí každého z třiceti domů je jiné, přesto spolu tvoří dokonalý, architektonicky harmonický celek. Od roku 1998 náměstí figuruje na Seznamu světového dědictví UNESCO. O několik ulic dál, obdivována turisty z celého světa, se nachází pověstná bronzová soška Manneken Pis (čurající panáček), vysoká pouhých šedesát centimetrů. Manneken Pis vlastní na 800 krojů, jež jsou umístěny v bruselském Městském muzeu. Socha, již vytvořil v 17. století sochař Jérôme Duquesnoy, je symbolem Bruselu.

A bez čeho by Belgie nebyla Belgií, jsou samozřejmě pověstné belgické pralinky. Proto také největší atrakcí centra Bruselu byla návštěva Muzea čokolády, které je umístěno ve třech podlažích poblíž náměstí Grande-Place. Součástí expozice o historii výroby pralinek je i ukázka jejich zhotovování, ale především ochutnávka této znamenité čokoládové delikatesy. Podle dochovaných pramenů jako první začal pralinky v Belgii vyrábět osobní kuchař francouzského hraběte Plessis Praslina. Ty však ještě nebyly čokoládové, většinou šlo jen o mandle obalené cukrem. Skvělý nápad plnit čokoládové bonbóny sladkými krémy, likéry, mandlemi či oříšky dostal Jean Neuhas, vnuk zakladatele slavné firmy Confiserie et Chocolaterie Neuhas-Perrin. Po chvíli volna k bloumání či nakupování suvenýrů po Bruselských uličkách plných restaurací a prvotřídních butiků jsme se museli s Bruselem rozloučit a vyrazit domů.

A jak vše zhodnotit? Školní vzdělávací zájezd proběhl bez sebemenších komplikací. Program, jenž jsem si předsevzali, byl dodržen a studenti podle svých slov spokojeni. Zájezd podpořil výuku nejen cizích jazyků, ale rovněž literatury, dějepisu a občanské výchovy. Studenti zhlédli architektonické památky a umělecká díla různých uměleckých slohů, měli možnost je srovnat a udělat si obrázek o historických souvislostech. Zájezd měl celkově pozitivní vliv nejen na vzdělání studentů, ale také na vytváření dobrých mezilidských vztahů jak ke spolužákům, tak i kantorům a škole jako celku.

|| Garant: Mgr. Barbora Bednaříková ||