Adopce zvířat v Zoo Brno

Naše škola se rozhodla pro adopci zvířat v brněnské ZOO. V květnu 2009 jsme ZOO Brno předali částku 4.190,– Kč a stali jsme se adoptivními rodiči

  • LEGUÁNA KUBÁNSKÉHO
  • IBISE POSVÁTNÉHO
  • ŽELVY NÁDHERNÉ

Nejzodpovědnějšími adoptivními rodiči jsou žáci třídy SOŠ 3 , kteří se 25.září 2009 zúčastnili setkání adoptivních rodičů a sponzorů ZOO Brno . Získané volné vstupenky do ZOO Brno byly předány třídě 1A a 2A k využití.

Naše škola taktéž obdržela výše uvedené certifikáty:

|| Garant: Mgr.Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO ||