Co ukrývá Stránká Skála?

22.října 2009 se žáci 2A zúčastnili terénního programu CO UKRÝVÁ STRÁNSKÁ SKÁLA? , který připravilo EkoCentrum Brno pro žáky SŠ. V terénu jsme se seznámili s minulostí i současností jedinečné brněnské lokality Stránská Skála. Poznat zdejší rostliny podle klíče pro nás nebyl problém.

Připravila: Mgr.Ottová, kordinátor EVVO