Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Soutěž mladých strojařů v programování na CNC obráběcích strojích

Dne 17.9. 2009 jsem se zúčastnil s žáky třídy M4F Pecinou Lubošem, Procházkou Michalem, Hegnarem Tomášem a Adámkem Pavlem na 51. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně soutěže v programování na stanicích Heidenhain iTNC 530. Soutěž organizoval Svaz strojírenské technologie Praha ve spolupráci s firmou Heidenhain. Zúčastnilo se jí 23 žáků z šesti škol (naše škola, SŠT Jihlava, SPŠ Uherský Brod, SPŠ Karviná, SPŠ Přerov a SŠTA Chomutov). P9170042

Vítěz měl na závěr možnost vyrobit součástku na CNC obráběcím centru VMC 300. Naši žáci tuto soutěž zcela ovládli a ukázali, že byli na soutěž dobře připraveni. Obsadili první tři místa.Za tato umístění si odnesli dárkové balíčky, kde mimochodem byly MP3 přehrávače, flash disky, technologická literatura a jiné… Jelikož byla soutěž prezentována v médiích a konala se na mezinárodním strojírenském veletrhu, jedná se o velký úspěch a propagaci naší školy, což mimochodem potvrdili i sami organizátoři. Akce byla pro naše žáky přínosem, protože měli možnost porovnat síly s jinými školami a zasoutěžit si. Byla na profesionální úrovni a tímto bych na závěr poděkoval organizátorům za její uskutečnění a přál bych si, aby takových akcí bylo více.

V Brně dne 22.9. 2009 UOV: Pelikán Pavel