Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Zpráva z exkurze VPE Dalešice a JED

Dne 12.11.2009 se zúčastnili žáci tříd Z2 a N1 v počtu 43 odborné exkurze Vodní přečerpávací elektrárny Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany. Odjezd autobusem v 8 hod z parkoviště školy.V 10:30 začala exkurze v informačním centru VPE Dalešice odborným výkladem a projekcí názorného videa. Poté následovala prohlídka vlastní elektrárny včetně přívodních potrubí o průměru 6.2m,kulových uzávěrů a turbín.Jelikož probíhá na třetím turbosoustrojí generální oprava včetně výměny vinutí 300 tunového statoru a 200 tunového rotoru generátoru spolufinancovaného EU,tak měli žáci jedinečnou možnost vidět zmíněné zařízení na montážní plošině.Dále pokračovala ekxurze v informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany opět projekcí názorného videa a odborným výkladem podpořeným množstvím názorných modelů a zařízení,kde byli žáci rozděleni na tři skupinky vedené zkušenými průvodkyněmi. Žáci jevili velký zájem o danou problematiku a často pokládali otázky. Návrat autobusem na parkoviště školy v 15:30 hod.

Exkurze proběhla bez problémů – žáci se chovali ukázněně. Náklady za dopravu hradili žáci. Získané informace uplatní v předmětu SZ a přímo v maturitním tématu – žáci si odvezli množství informačních materiálů.

Ped. dozor: Ing. Volavý Vladimír, Ing. Šlais Miroslav a Ing. Vogtová Iva