Maturitní a závěrečné zkoušky 2009/2010

Maturitní zkoušky ve školním roce 2009/10

denního, večerního a dálkového studia budou zabezpečeny dle vyhlášky 442/1991 a 672/2004 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

TŘÍDA Písemná práce z ČJ Uzavření klasifikace Pedagog. rada Vydání vysvědčení Studijní volno Praktická zkouška Ústní zkouška Vydání mat. vysv.
M4.A 6.4.2010 4.5.2010 7.5.2010 11.5.2010 14.-20.5.2010 12.-13.5.2010 21.-26.5.2010 26.5.2010
M4.C 6.4.2010 7.5.2010 12.5.2010 14.5.2010 20.-26.5.2010 17.-19.5.2010 27.5.-2.6.2010 2.6.2010
M4.E 6.4.2010 13.5.2010 17.5.2010 19.5.2010 24.-28.5.2010 20.-21.5.2010 31.5.-4.6.2010 4.6.2010
M4.F 6.4.2010 30.4.2010 5.5.2010 7.5.2010 12.-18.5.2010 10.-11.5.2010 19.-21.5.2010 21.5.2010
TŘÍDA Písemná práce z ČJ Uzavření klasifikace Pedagog. rada Vydání vysvědčení Studijní volno Praktická zkouška z odb. předmětů Ústní zkouška Vydání mat. vysv.
SOŠ 4 6.4.2010 30.4.2010 5.5.2010 7.5.2010 11.-17.5.2010 10.5.2010 18.-20.5.2010 19.5.2010
N 2 6.4.2010 23.4.2010 27.4.2010 29.4.2010 3.-7.5.2010 10.5.2010 11.-14.5.2010 13.5.2010
DPET 3 6.4.2010 20.4.2010 23.4.2010 27.4.2010 3.-7.5.2010 10.5.2010 11.-14.5.2010 13.5.2010
Zkouška odb. způsob. vyhl. č.50/78 Sb. Termín konání dle dohody s VUOV  

Závěrečné zkoušky ve šk.roce 2009/10

budou zabezpečeny dle vyhl. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

  TŘÍDY TERMÍNY
Uzavření klasifikace 3.A,3.B,3.OB,3.Z 28.5.2010
Pedagogická rada 3.A,3.B,3.OB,3.Z 1.6.2010
Vydání vysvědčení 3.A,3.B,3.OB,3.Z 3.6.2010
Studijní volno 3.A 10.6.-15.6.2010
  3.B 11.6.-16.6.2010
  3.OB 11.6.-16.6.2010
  3.Z 10.6.-15.6.2010
Písemná zkouška 3A., 3B ,3Z, 3.OB 4.6.2010
Praktická zkouška 3.A 8.6.-9.6.2010
  3.B 9.6.-10.6.2010
  3.OB 8.6.-10.6.2010
  3.Z 7.6.-9.6.2010
Ústní zkouška 3.A, 16.6.2010
  3.B 17.6.2010
  3.OB 17.6.2010
  3.Z 16.6.2010
Zk. odb.způs.vyhl­.č.50/78 Sb. 3.A Dle dohody s VUOV

V Brně dne : 30.11.2009

Zpracoval: Ing.Krška Karel ZŘTV, Ing.Kolegar Jiří ZŘTV

Schválila: Ing.Iva Žáková ředitelka SOŠ a SOU