Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Enersol EVVO 2010

Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě

Soutěže ENERSOL se v letošním roce zúčastnila i naše škola. Žáci M2E Dominik Ničajevský, Leoš Hrbek a Stanislav Kozel ze SOŠ 3 zpracovali projekty z oblasti environmentálního vzdělání pod názvy:

  • Pasivní rodinný dům Hradčany
  • Řešení hromadné dopravy v Brně

Stanislav Kozel byl porotou vybrán z 46 odevzdaných prací k prezentaci svého projektu v krajském kole v Letovicích. Jeho Řešení hromadné dopravy v Brně zaujalo a Standa v šestici nejlepších postupuje na národní konferenci ENERSOL 2010 v Otroko­vicích.

Naši žáci získali titul „STRATEGICKÝ PARTNER NÁRODNÍHO PROJEKTU ENERSOL 2010“ a patří jim poděkvání za zpracování projektů a reprezentaci školy.

Mgr.Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO