Třídní schůzky – časový plán a rozmístění tříd.- 14.4.2010

Učebna 15.00 hod. 16.10 hod.
33 1.A 2.Z
31 1.B 3.OB
29 M4.A -------
27 2.OB M2.E
134 M4.E -------
132 2.B 3.B
128 2.A SOŠ 4
208 M1.A SOŠ 3
206 ----- -------
204 M2.B M4.C
202 SOŠ 2 M3.C
302 M1.C M4.F
304 3.Z M3.E
306 3.A ---------
308 M3.B ---------
109 N1 N2
127 M1.D M2.D

Učitelé OV budou podávat informace v přízemí, v prostoru před Svářečskou školou.

19.3..2010
Ing..Krška Karel
zástupce ředitelky pro TV