Enersol 2010

Letos jsme se zúčastnili soutěže ENERSOL EVVO 2010 – „Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě“ a postoupili jsme do národního kola, které se konalo 25. – 26. 3. 2010 v Otrokovicích. V národním kole naši školu reprezentoval Stanislav Kozel ze SOŠ 3 se svou soutěžní prací Řešení hromadné dopravy v Brně.

Z Otrokovic jsme mnoho neviděli, ale seznámili jsme se s dvaceti nejlepšími projekty z deseti krajů České republiky. Večer jsme svoje síly změřili ještě ve sportovní hale při fotbale.

Že je ENERSOL velká akce, potvrdila i účast zástupců Zlínského kraje, MŽP a MŠMT a Státního fondu ŽP. Tito hosté ve svých příspěvcích ocenili kvalitu soutěžních prací.

Našim soutěžícím v ENERSOLU patří pochvala i poděkování za vzornou reprezentaci školy. Enersol družstvo: Stanislav Kozel SOŠ 3, Dominik Ničajevský a Leoš Hrbek M2E.

Koordinátoři projektu: Ing. Prokop a Mgr.Ottová

enersol-2010-kozel
enersol-2010-ottova