Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Seznam přijatých uchazečů na obor 23-45-L/001 Mechanik seřizovač

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 873 84,20 ano
2 727 80,80 ano
3 488 80,00 ano
4 606 79,20 ano
5 800 78,30 ano
6 233 77,50 ano
7 747 76,70 ano
8 513 76,70 ano
9 934 74,20 ano
10 232 74,20 ano
11 354 74,20 ano
12 539 73,30 ano
13 481 73,30 ano
14 487 73,30 ano
15 927 72,50 ano
16 336 72,50 ano
17 998 72,50 ano
18 961 72,50 ano
19 171 71,70 ano
20 350 70,80 ano
21 686 70,80 ano
22 843 70,80 ano
23 799 70,80 ano
24 156 68,30 ano
25 222 67,50 ano
26 877 67,50 ano
27 35 65,80 ano
28 312 65,80 ano
29 798 65,00 ano
30 623 61,70 ano
31 412 60,00 ano