Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení pro obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení- I.kolo

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 376 76,70 ano
2 637 75,00 ano
3 840 75,00 ano
4 707 73,30 ano
5 685 70,80 ano
6 640 70,80 ano
7 648 65,80 ano
8 992 64,20 ano
9 102 63,30 ano
10 679 60,80 ano