Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Vzdělávací program v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město

Ve druhé polovině měsíce dubna všichni žáci posledních ročníků učebních a studijních oborů denního studia navštívili v rámci výuky předmětu Úvod do světa práce Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce na Palackého třídě v Brně-Králově Poli. Získali zde informace potřebné pro svůj další profesní život. Týkaly se činnosti ÚP, jeho struktury, dozvěděli se o aktuální situaci na trhu práce v našem regionu. Žáci byli informováni o tom, jak se zachovat v případě nezaměstnanosti, jak se zaregistrovat na Úřadu práce. Zároveň také zjistili, jak aktivním způsobem práci hledat a být úspěšný při přijímacím pohovoru.

Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná poradkyně