Příčiny globálních problémů

Tentokrát REZEKVÍTEK – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody – dorazil s novým výukovým programem z Ekoporadny. Společně jsme pátrali po příčinách globálních problémů, zjistili jsme, že životní úroveň v různých částech světa je rozdílná a vysvětlili si, co znamená ekologická stopa výrobku. Nakonec jsme se zamysleli nad řešením globálních problémů. Během programu jsme vyplnili pracovní list, abychom si získané poznatky lépe pamatovali.

Napsala: Mgr.Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO