Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 23-52-H/01 NÁSTROJAŘ – jednoleté zkrácené studium

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 2252 79,30 ano
2 4483 72,20 ano
3 5616 72,10 ano
4 1085 71,80 ano
5 2037 70,80 ano
6 2949 69,70 ano
7 5547 68,50 ano
8 3837 67,00 ano
9 8262 66,30 ano
10 683 64,60 ano