Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 26-41-L/501 ELEKTROTECHNIKA – dálkové nástavbové studium

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 8550 78,70 ano
2 3441 76,70 ano
3 9944 73,50 ano
4 3695 72,30 ano
5 6444 70,10 ano
6 4944 69,20 ano
7 8400 69,10 ano
8 3172 69,00 ano
9 4425 65,80 ano
10 8002 50,00 ne