Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE -jednoleté zkrácené studium – I.kolo

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 8082 79,20 ano
2 3147 78,00 ano
3 5908 76,40 ano
4 7291 75,80 ano
5 145 75,70 ano
6 432 73,40 ano
7 5729 72,80 ano
8 306 71,50 ano
9 929 71,40 ano
10 713 70,90 ano
11 7208 69,70 ne
12 4548 68,50 ne
13 4541 67,00 ne