Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Dárcovství krve

Dne 27. 4. 2010 se zástupci naší školy účastnili dobrovolného dárcovství krve. Deset prvodárců ze tříd SOŠ 4 M3C, SOŠ2 a M3E se sešlo na Transfuzní stanici fakultní nemocnice Brno Bohunice, aby darovali krev. Nejdříve byli plni očekávání a plni nervozity, ale vzápětí zjistili, že v čekárně je více těch, kteří se také rozhodli darovat to nejcennější a danou skutečnost berou jako samozřejmost. Přihlásili jsme se v evidenci, a potom to šlo ráz na ráz – testy krve a samotné dárcovství v odběrné místnosti.

Všichni žáci tuto neobyčejně humánní akci zvládli bez problémů, určitě s dobrým pocitem, že udělali něco pro jiné.

Doufáme, že v příštím roce objevíme na škole zase ty, kteří se rozhodují a rozhodnou, že budou darovat krev.

Připomínáme, že akce probíhá v jarním období, takže na zvažování a rozhodování máte všichni dost času.

Mgr. Eva Kapralová